มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

            เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งสถาบันการศึกษาทั้งสองมีความใกล้ชิดกันมานับ 100 ปี

ประกาศ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

       ประกาศ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร ประจำปี 2556 ทั้ง 4 พื้นที่ เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยประสานการทำงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น

เด็กสื่อสารสร้างสรรค์ภาพถ่าย…สู่รางวัลใหญ่ระดับประเทศ

     สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556 โดยจัดโครงการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 26 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริหารธุรกิจลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOA) กับ 10 มหาวิทยาลัย

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556  ผศ.รุจี พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOA)  กับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ และเศรษฐศาสตร์ จาก 10 มหาวิทยาลัย

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 “วันเกษียณ เวียนเกษม”

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดงาน“วันเกษียณ เวียนเกษม”เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ขึ้น ที่ห้องคชาธาร โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (รักษาการแทนนายกสภามทร.รัตนโกสินทร์) เป็นประธานในงานฯ

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมงานโครงการ 9 ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 ที่มทร.กรุงเทพ

          เมื่อวันที่  21 – 23 สิงหาคม  2556  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานำทีมองค์การนักศึกษาเข้าร่วมงานโครงการ 9 ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยท่านดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมทร.กรุงเทพเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. ณ ลานโถง อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ มทร.กรุงเทพ

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับ – ส่งมอบงานในตำแหน่งอธิการบดี

                    เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับ – ส่งมอบงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีรศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ (ด้านซ้าย) ครบวาระ กับ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ (ด้านขวา) ผู้รับตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

พิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช”

                    ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จัดพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีสักการะ บูชา บริเวณศาลพระภูมิ และ ศาลตา-ยาย จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ กสทช.

                      เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมกับองค์กรอื่นอีก 30 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)