มทร.รัตนโกสินทร์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯงานตรุษจีน

rmutr_pr_8-2-59-3

ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2559

ร่วมพิธีเปิด “สุวรรณภูมิเกมส์”

rmutr_pr_7-2-59-3

ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 "สุวรรณภูมิเกมส์"

งานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2 (งานอุทยาน ร.2)

rmutr_6-2-59-1

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และ วิทยาลัยเพาะช่าง นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน

เพาะช่างคว้ารางวัลการออกแบบปั้มลมเพื่อการผลิตจริงในระบบอุตสาหกรรม

rmutr_pr_11-2-59-7

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัล การออกแบบปั้มลมเพื่อการผลิตจริงใระบบอุตสาหกรรม บริษัทธีรวัฒน์เครื่ออัดลม ดังนี้

เพาะช่าง คว้ารางวัลจากการประกวดถ่ายภาพ

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง คว้ารางวัลจากการประกวดถ่ายภาพ “ TOYOTA ขับเคลื่อนความสุขสังคมไทย ” ได้แก่

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9

rmutr_pr_3-2-59-1

ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”


ข่าวรับสมัครงาน

- ประกาศรับสมัครงาน
<< Older posts